Změny v sociálním pojištění

Pokud se stane, že karenční doba bude zrušena, kompenzací pro zaměstnavatele bude snížení sazby za sociální pojištění.

V této chvíli platí, že zaměstnavatelé platí za zaměstnance na sociálním pojištění 25 % z hrubé mzdy. Pokud by však prošly změny související s nárokem zaměstnance na finanční plnění i v prvních třech dnech, tedy od prvního dne nemoci, celým legislativním procesem úspěšně, sníží se od července 2019 povinné sociální pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance z 25 % na 24,8 %.
sepsání oprav

Za celý kalendářní rok by pak zaměstnanci zaplatili méně na dani z příjmu, protože ta je počítána ze super hrubé mzdy, respektive z hrubé mzdy zvýšené právě o sociální a také zdravotní pojištění, které za zaměstnance platí zaměstnavatel. Daňová úspora nicméně nebude samozřejmě nijak velká.
kladivo a zákony

Nadstandardní příjmy přinesou vyšší odvody

Sociální pojištění se momentálně platí pouze do výše maximálního vyměřovacího základu. U zaměstnanců se sociálním pojištěním placeným zaměstnavatelem i zaměstnancem se platí naposledy za měsíc, kdy tohoto stropu bylo dosaženo. Osoby samostatně výdělečně činné budou počítat rovněž nejvýše maximální vyměřovací základ. K příjmům, které jsou vyšší, než je určena tato horní hranice, se tedy nadále nepřihlíží.

Maximální vyměřovací hranice se v roce 2019 zvýšila na 1 569 552 korun. Tedy pokud vyděláváte více, zaplatíte opět v tomto roce více. Například podnikatel se ziskem čtyři miliony korun odvede za pojištění za rok 2018 částku 420 186 korun, ale za rok 2019 to už bude 458 310 korun.

OSVČ pozor!

Všechny OSVČ, které si platí zálohy na sociální pojištění, musí zbystřit, neboť se právě jich dotkne výrazná novinka, kterou je změna ve splatnosti záloh. V roce 2019 se totiž platí zálohy v aktuálním měsíci, nikoli až do dvacátého dne měsíce následujícího, jako tomu bylo doposud.
počítání dolarovek

Samozřejmě, i OSVČ s minimálními příjmy se dotkne výše uvedená změna, neboť i těmto osobám se zvyšuje výše minimální měsíční zálohy, a to na 2 388 korun. Zvýšení limitu pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti bude zase pro některé lidi bonus, neboť tento limit se z necelých 72 tisíc korun zvýšil na 78 476 korun. Každý měsíc, kdy nebude samostatná činnost vykonávána však snižuje tento limit o 6 540 korun českých.