Co jste o světelných zdrojích možná nevěděli

Olomoucký kraj vede – v České republice se každý den rozsvítí více než 70 milionů světelných zdrojů – žárovek, výbojek, zářivek, bodovek atd. Ve statistických měřeních vede olomoucký kraj a následují kraje Královéhradecký a Jihočeský. Nejúsporněji se svítí na Vysočině a v kraji Plzeňském – v porovnání s Olomouckým krajem je to přibližně o polovinu méně .
čtyři žárovky
Převaha LED versus wolframových vláken – v souvislosti s tím by bylo zajímavé uvést, že ještě v roce 2015 v našich domácnostech převažoval počet žárovek s wolframovým vláknem. Bylo jich téměř 40 procent. Zhruba 37 procent tvořily úsporky (kompaktní zářivky), 10 procent halogenová svítidla a pouze 8 procent LED žárovky. Lineární zářivky tvořily pouhá 3 procenta a výbojky jen 2 procenta.
O tři roky později se počet vláknových žárovek v domácnostech snížil na pouhých10 procent a výrazně vzrostla převaha LED osvětlení, to dnes tvoří téměř 60 % veškerých osvětlovacích zdrojů.
Rtuť – jedovatá rtuť je v kompaktních zářivkách zastoupena jen v minimální míře, většinou pokrývá luminiscenční vrstvou skleněnou baňku, a když se rozbije, do ovzduší se téměř nerozptýlí. V takovém případě není třeba panikařit, horší situace nastává ve chvíli, kdy se tyto zářivky recyklují, tam jde o řádově velké množství kusů a proces likvidace rtuti je náročný. Rtuť je také jeden z důvodů, proč lidé raději nakupují LED diodové žárovky, ty ji totiž neobsahují vůbec.
spirála zářivky
Směsný odpad – bohužel i přes snahu působit formou osvěty, se stále objevuje v komunálním odpadu značné množství „úsporek“. Odhaduje se, že každý rok skončí na skládkách nebo dokonce ve spalovnách přibližně 10 kg rtuti, což odpovídá přibližně třetině všech dosloužilých úsporek vyhozených nezodpovědnými lidmi do běžné popelnice. I přesto je Česká republika „vzorná“ ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, kde lidé odpad třídí velmi sporadicky.