Ženy jsou lepšími řidiči než muži

Mužská ješitnost a panovačnost je jednou z nejhorších vlastností, které polovina lidstva prezentuje. Projevuje se i ve vztahu k ženám, které tito lidé považují za méněcenné, méně odolné a neschopné. Jednou z takových situací je řízení vozidel.
lampy u silnice

Statistiky jsou však natolik výmluvné, že je tomu přesně naopak. Ženy řídí auta mnohem bezpečněji a citlivěji, dokážou se lépe přizpůsobit silničnímu provozu a vzniklým situacím, dokonce lépe čelí některým obtížným situacím. Mnoho žen je také bystřejších a šikovnějších a zastoupí i řidiče z povolání .

Podle statistických údajů zaviní ženy jen zhruba třicet procent nehod a těch se smrtelnými následky je v jejich případě pouze zhruba deset procent. Je to dáno tím, že jsou v provozu tolerantní, častěji ustoupí, než aby vzdorovaly za každou cenu, neprovádí tolik nebezpečných manévrů jako muži a především se za volantem nesnaží soutěžit. Netouží v kabině vozu prosadit svou výjimečnost a nadřazenost.

Ženské vlastnosti se nejvíce projeví v okamžiku kritické situace, tehdy raději přibrzdí, vyčkávají, nebo se snaží zabránit kolizi vyhýbáním. Jsou si více vědomy, než muži, že nehoda především ohrožuje zdraví a život přepravovaných osob, možná je to i tím, že jsou samy nositelkami života. Muži v takových situacích spíše paradoxně zrychlují a snaží se srážce zabránit úprkem z místa činu.
auta v tunelu

Nikdo není dokonalý

Nikdo z nás není fenomén, který se nedopouští chyb, pochopitelně to platí i pro řidiče, ženy nevyjímaje. Jaké chyby provádí ženy nejčastěji?

· Nejistota – vyplývá z jejich mírné povahy, na silnici totiž často vznikají stresové situace a v nich reagují se zpožděním nebo s chybami.

· Nerozhodnost – muži jsou v rozhodování ve vypjaté situaci rychlejší, ženám chvíli trvá, než rozhodnutí provedou.

· Nepozornost – překvapivě jsou více nepozorné a snáze přehlédnou dopravní značení nebo některé klíčové okamžiky v provozu.

· Parkování – patří sem i horší prostorová orientace a potíže s parkováním.